Doelen

Onze doelgroep

 

Onze doelgroep zijn jongeren die uitvallen uit het schoolsysteem en die specifieke behoeften hebben om tot inpassing te komen op sociaal maatschappelijk vlak.

 

Meer en meer zien we jongeren uitvallen in het onderwijs. Zij hebben faalangst, vinden dat de school hen geen meerwaarde geeft en raken gedemotiveerd. Een diploma is geen zekerheid meer op een job, het werkveld evolueert snel, terwijl het onderwijs blijft vasthangen in oude strategie├źn van overdracht van kennis. De vaardigheden gevraagd door het werkveld, zijn niet zo snel te integreren in het logge mastodont onderwijs.

 

Het onderwijs probeert iedere jongere op een bepaald niveau te krijgen, dit houdt in dat men met name probeert iedereen op een minimum gevraagd niveau te krijgen, zonder rekening te houden met de talenten van de leerling. Keuze voor een richting is keuze voor een vakkenpakket waar weinig aan te veranderen is.

 

Als VZW willen wij in eerste instantie jongeren die de capaciteiten hebben om een hoger diploma te halen, maar uitvallen begeleiden naar de examencommissie, zodat hoger onderwijs, aangepast aan hun capaciteiten mogelijk is. De jongeren waar we mee starten zijn jongeren die aangemeld worden door Coaching met en door paarden en die uitvallen in het reguliere systeem door faalangst, door te hoge stressfactor, door diagnoses waarmee ze zich nog geen raad weten, door het langdurig uitblijven van succeservaringen, door de te hoge doelen door zichzelf opgelegd.

 

De ultieme doelstelling is dat de jongeren vanuit hun talenten opgeleid worden en zich executieve vaardigheden eigen maken zodat ze naast de belangrijke praktische en theoretische kennis van hun gekozen richting, ook heel goed weten waar hun sterke en zwakke kanten liggen. Dat ze kritisch kunnen enken en op een respectvolle manier hierover kunnen communiceren.

 

Er wordt geopteerd om de groep zo minimaal mogelijk te houden zodat we de individualisering kunnen blijven garanderen.

 

Contact

 

Inge Van Hoecke

Gentdam 45

9160 Lokeren

 

info@matinu.be

Maak een afspraak

 

 

Zo kunnen we in een gesprek bekijken waarmee we jullie kunnen helpen.